Akustika

 • Acoustic Project
 • Antonije Hajdin
 • Biserka Krčelić (harfa) i Gorana Šragalj (flauta)
 • Branko Ovčarić
 • Django Jet Quartet
 • Darko Berović
 • Darko Domitrović
 • Doris Karamatić
 • Duo Corde
 • Gudački kvartet
 • Lea Bulić
 • NOVO! - Marimba’s Night
 • Mirjana Krišković
 • Paganini Bend
 • Principe Bueno
 • Sandra Bagarić
 • Tereza Gabrić
 • Irish Coffee
 • Duo Memories
 • Zagrebački gitaristički kvartet

Acustic Projec

Antonije Hajdin

Biserka Krčelić (harfa) i Gorana Šragalj (flauta)

   

Branko Ovčarić

Darko Berović

Darko Domitrović

Doris Karamatić

Duo Corde

Gudački kvartet

Lea Bulić

Mirjana Krišković

Mirna Ružić

Paganini Bend

Principe Bueno

Sandra Bagarić

Tereza Gabrić

Irish Coffee

Duo Memories

Zagrebački gitaristički kvartet