Klape

Uz pratnju instrumenata ili a capella, par pjesama ili cjelovečernji repertoar, ženske i muške klape. Ova ponuda uključuje skoro pa mogu reći sve klape u Hrvatskoj, od Dalmacije do Istre i Kvarnera.

Posebnost – novost: Klapa Punti