Instrument

Flauta

Gitara

Glasovir

Harfa

Marimba

Oboa

Orgulje

Violončelo